Cursul “Tehnici avansate de comunicare pentru eficientizarea procesului psihoterapeutic
în abordările din spectrul anxietății, depresiei și stresului posttraumatic”
este un curs de formare continua, acreditat de catre Asociatia de Hipnoterapie si Psihoterapie Cognitiv-Comportamentala cu un numar de 48 de credite .

cine suntem
Psiholog specialist, formator şi supervizor Lucian Negoiță

cine suntem
1. Familiarizarea și învățarea de către cursanți a unor tehnici de comunicare și influențare indirectă.
2. Dezvoltarea de către cursanți, în perioada parcurgerii workshop-ului de formare continuă a abilităților terapeutice de comunicare ce conduc la creșterea aderenței la terapie, crearea unei alianțe terapeutice solide și învățarea unor strategii pentru reducerea dropp-out-ului terapeutic.
3. Îmbunătățirea abilităților cursanților de livrare terapeutică a unor tehnici aplicate direct în cabinet și a livrării temelor pentru acasă, fapt ce va conduce la creșterea eficienței terapeutice.
4. Deprinderea și utilizarea de către cursanți a unor tehnici de comunicare nonverbală și paraverbală utilizate în procesul terapeutic.
5. Învățarea structurii limbajului soluție și utilizarea lui în practica terapeutică de către cursanți, precum și diferențierea acestui tip de limbaj de limbajul problemă.
6. Familiarizarea și dezvoltarea abilităților terapeutice la cursanți în utilizarea dialogului strategic de influențare terapeutică și exersarea modelului problem-solving pentru tipurile de tulburări emoționale propuse.
7. Învățarea și exersarea de către cursanți a principiilor și a unor tipuri de sugestii de sorginte ericksoniană, precum și eficientizarea procesului terapeutic de schimbare prin însușirea de către cursanți a structurii limbajului hipnotic ericksonian și utilizarea sa la nosologiile emoționale specificate.
8. Participanţii se vor familiariza cu tehnici şi exerciţii aparținând terapiilor cognitiv-comportamentale, putând să utilizeze în practica lor aceste achiziţii, pentru dezvoltarea abilităților de intervenție terapeutică.
9. Dezvoltarea creativității teraputice a cursanților prin exersarea stilurilor personale de comunicare internă, utilizarea umorului și a propriilor asocierilor mentale în procesul terapeutic.

cine suntem
Incepand cu luna ianuarie 2015

cine suntem
6 zile, 8 ore/zi

cine suntem
Lucian Negoiță – 0733.380723 / negoita_lucian2002@yahoo.com

« Inapoi